RACING DAY 

FART OG SPENNING FOR LITEN OG STOR

MED AKEBRETT OG MINISKI

PÅ ARENA OVERØYE

TA MED AKEBRETT/KJELKE

MANDAG 21/3 12:00

FRA TILSVARENDE ARRANGEMENT I VINTERFERIEN