FRILUFTSGUDSTJENESTE

Skjærtorsdag 24. mars kl 12:00 ved Stolen Pub

Med Kari Vatne og Stordal Hornmusikk