ORDFØRARENS SKIDAG

Familiearrangement med skitur, pølsegrilling, skiløp og hoppkonkurranse i skiløypene ved fellesbeitet mot Jolbotn. Oppmøte ved Puskebrua 11:00. Fellestur til fellesbeitet. 1,5 km i flatt terreng. Grilling og aktiviteter der frem til 13:00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

SØNDAG

18. MARS

11:00-13:00