ÅRSMØTE I ØSV 9. JUNI 2019

17:00 PÅ VARMESTUA

DUGNAD PÅ ØYNA 9. JUNI 14:00

Bli med å gjøre badeplassen klar for sommeren

 

ØVRE STORDAL VEL

Velforening for alle i Øvre Stordal

 

STØTT TILTAKENE I ØVRE STORDAL

Har du fritidsbolig i området oppfordrer vi at du også blir medlem i ØSV. 65% av kontingenten går til løypekjøring. Resten går til de andre tiltakene som badeplass, takbenker, hjertestarter og støtte til skisenter m.m.

Har du IKKE fritidsbolig , men liker å bruke skiløypene i Øvre Stordal, oppfordre vi deg til å støtte løypekjøringen med et frivillig beløp. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke gjelder om du har fritidsbolig i Øvre Stordal. Da er medlemskap i ØSV eneste aksepterte måte å støtte løypekjøring, slik at det blir likt for alle.

Har du ikke Vipps kan du betale direkte til konto 3910.36.74488 

Merk innbetaling med navn og støtteformål.

Vi har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet, med spesielt fokus på barn og unge.

 
 

MEDLEMSSTATUS PER 2018

Så langt er vi 256 betalende medlemmer i 2018. Det er et gledelig all time high antall. Med 350-400 aktive hytter i området er det ennå noen som bør bli med å bidra til fellesskapet...

Fjellservice gjør en fortreffelig jobb med å kjøre lange flotte skispor. Dette hadde ikke vært mulig uten våre medlemmer. ØSV finansierer trakkemaskin og kjøring med 65% av den årlige medlemskontigenten. Klikk her for å se den gode jobben de gjør.

 

Styret i Øvre Stordal Vel

Styreleder Frode Færøy  47828884 frode@ovrestordal.no

Nestleder Olav Terje Wold 92489799 olavterjewold@gmail.com

Styremedlem Frode Hagen 41533317 frode.hagen@mimer.no

Styremedlem Rita Berstad Maraak 46411113 rima@stranda.kommune.no

Styremedlem Knut Fagerli 92512934 knut.fagerli@vikorsta.no

Styremedlem Ronny Blomvik ro.blomvik@mimer.no

Styremedlem Hans Petter Øvrevoll  91856787 hans.ovrevoll@ramudden.no

 

Bli medlem i ØSV - du også.

Videre utvikling av det sosiale og fysiske tilbudet i Øvre Stordal er avhenging av at flest mulig er med å dra lasset. De fleste som har fritidsbolig i området er medlem, men ikke alle. Det er også mange andre brukere av det vi har fått utrettet som med god samvittighet kunne vært medlemmer eller støttet oss på annen måte.

Bli medlem

Betal1250 kr til konto: 3910.36.74488 

(Klikk her for giro)

Eksempler på hva ØSV utretter med medlemskontigenten:

 

Preparering av langrennsløyper. 65% av medlemskontigentene går til å finansiere Fjellservice sin kjøring av langrennsløyper. Uten vår støtte blir det i beste fall et svært redusert tilbud. Friluftsområdet Øyna, med badeplass, gapahuk, skogryddingen, broer, flåter og diverse utstyr er utviklet og vedlikeholdt av ØSV. Sykkelsti og langrennsløype til Almås er utviklet på initiativ og drivkraft av ØSV. Takbenker langs turløypene i området er satt opp av ØSV.  HauPe broa ble gjenreist av ØSV. Storvassbrua og Fokhaugbrua ble reparert med hjelp fra ØSV. Infotavle og turkart er satt opp av ØSV. ØSV arrangerer årlige sosiale arrangement. ØSV stilte opp med økonomisk støtte til Arena Overøye når de trengte det. Ved siden av dette står ØSV for dugnad og vedlikehold på disse og mange andre tilbud som gjør trivselen i Øvre Stordal bedre.