GRUNNLEGGENDE SKREDKURS

For folk flest som ferdes i fjellet

Med fokus på å lære å unngå skred og å kunne bruke skredutstyr til å redde turkompiser. Innendørs teori og utendørs øving

Lær å velge turer og ruter som er trygge

2 timers skredkurs på Arena Overøye

Helt grunnleggende skredkunnskap

Anvendbar kunnskap for å unngå skred

For "folk flest" som ferdes på ski i fjellet

2. mars 18-20

14. april 18-20

På Arena Overøye Varmestue

Målet er å gi ”folk flest” grunnleggende kunnskap til å velge og planlegge toppturer som er trygg uansett.

Kunnskap om skred kan anvendes på to måter

Til å unngå å ferdes i skredfarlig terreng

Til å vurdere trygg ferdsel i skredutsatt terreng

 

Dette kurset har fokus på å unngå skredterreng

Du vil lære å finne turer som ikke er skredutsatt

Du vil lære å finne rutevalg som er trygge

Du vil lære å bruke tilgjengelige verktøy for dette

 

Målet er å gi ”folk flest” grunnleggende kunnskap til å velge og planlegge toppturer som er trygg uansett.

I Øvre Stordal er det en rekke flotte toppturer å velge. De ligger på rekke og rad. De fleste er mulig å gå uten å bevege seg i terreng som er potensielt utsatt for skred. Men på noen populære turer, slik som Overøyestolen, må man bevege seg i potensielt utsatt terreng, for å komme til topps.

Frode Færøy vil holde kurset. Jeg har gjennomført DNT sine grunnkurs og videregående skredkurs. Jeg har høstet mye erfaring på mine toppturer. Jeg vil dele min kunnskap om å finne toppturer som er trygge for skred og rutevalg som gjør at man ikke utsetter seg for skredfare. Du får se hvordan jeg planlegger turer på slikt grunnlag og hvilke enkle, gratis og tilgjengelige verktøy du kan bruke. Jeg vil bruke populære toppturer i Øvre Stordal som eksempel.